Miếng dán màn hình điện thoại Nokia 6.1

09 6262 6165